Feest van Muziek

‘Feest van muziek’ is een vrijwilligersproject in Zeeland ’. Met vrijwilligers worden muziek- en zang bijeenkomsten georganiseerd voor mensen met dementie in zorg- en welzijnsorganisaties in Zeeland. De vrijwilligers worden hiervoor getraind en krijgen begeleiding. Feest van Muziek is een initiatief van Stichting ‘Feest van Herkenning

 

Wil je meedoen als vrijwilliger meld je dan aan

Prof Erik Scherder treedt op als onze ambassadeur en samen met hem hebben we onderstaand filmpje gemaakt.  

Wie zijn wij?

‘Feest van Muziek’ is een project van stichting Feest van Herkenning - museumverhalen voor ouderen dat reminiscentie bijeenkomsten organiseert voor mensen met dementie. Deze stichting is opgericht in 2014 na een volledig gesponsorde en zeer succesvolle pilot van twee jaar. De stichting heeft een ANBI status( Algemeen Nut Beogende Instelling).

Muziek!

Muziek heeft een positieve uitwerking op mensen met dementie. In verschillende zorg- en welzijnsorganisaties hebben medewerkers opgemerkt dat bewoners volledig op kunnen gaan in muziek en het zingen van liedjes ( van vroeger). Veel herinneringen zijn gekoppeld aan muziek, zoals verliefd zijn, gebeurtenissen uit de jeugd en andere ervaringen in het leven die indruk hebben gemaakt.

Muziek brengt ook een beetje geluk in het leven en heeft vele kanten. Of er nu gezongen, gedanst of geluisterd wordt, muziek doorbreekt de sleur van alledag. Muziek geeft sfeer en biedt de mogelijkheid om herinneringen op te halen, te bewegen en emoties te uiten. Mensen met dementie zijn gevoelig voor klanken van muziek.  Mooie muziek in de huiskamer maakt de kleuren warmer, en de mensen vriendelijker.

Zingen kan verbroederend werken: samen het Zeeuws volkslied, de internationale of een psalm zingen geeft een gevoel van verbondenheid, van wij horen bij elkaar. Vroeger maakte het een belangrijk deel uit van het leven van mensen, er werd veel samen gezongen: thuis, bij het werk, op feesten, de zangvereniging en in de kerk.

‘Feest van Muziek’ beschouwt muziek als een belangrijk onderdeel van de belevingswereld van mensen met dementie: hij of zij zal zich herkennen in het zingen van (oude) liedjes, het luisteren naar bekende muziek en vertrouwde klanken.

 

 

Volg ons op Facebook.